ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Թարխանեան Պետիկի մահուան եօթնօրէքին

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Սրապեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Հոգելոյս Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեանի վախճանման 40-քին

Տիկ. Մունա Թիւֆէնկճեան

Տէր եւ Տիկ. Շիրազ եւ Մարինա Թիւֆէնկճեան եւ զաւակունք

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Թիւֆէնկճեան-Յակոբեան Սոնիա-ի մահուան եօթնօրէքին

Տիկ. Ռոզիկ Տէր Յովակիմեան

Տիար Նշան Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Լիզա Մալխասեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Մանուշակ Յակոբեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Կարինէ Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք

Նիզակ եւ Էլիզապէթ Տէր Յովակիմեան

Օրդ. Թագուհի Էմիրզեան

Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Նորա Սարգիսեան եւ ընտանիք

Տէր եւ Տիկ. Եսայի եւ Քրիստին Սարգիսեան եւ ընտանիք

Տիկ. Ծաղիկ Տէր Յովակիմեան եւ ընտանիք

Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Վարդուհի Գարայեան եւ ընտանիք

Տիկ. Վարդուկ Քօշկէրեան եւ զաւակը Շանթ

Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Մարի Տէրտէրեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Տէր Յովակիմեան Հրայրի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Անդօ եւ Լիզա Պոյաճեան եւ ընտանիք

Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Մարլէն Կարպուշեան եւ ընտանիք

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Պոյաճեան Մարի-ի մահուան 40-քին

Տիկ. Սոնիա Փափազեան

Տէր եւ Տիկ. Ճորճ Մաթիաս եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Գեղամ Փափազեան եւ զաւակունք

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ

Փափազեան Քնարիկի եւ Գալուստի

Մաթիաս Սամի-ի հոգիներուն