ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Միսիրեան Յարութիւնի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քիլիսլեան Վէտա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ալեքս եւ Ժանէթ Տէր Աւագեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կուրպանեան Նարկիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Սոնիա Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Լիւսի Թէրզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Միրնա Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գուրգէն եւ Լենա Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Լուսին Ֆէրմանեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Սուրէնի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարիթա Գօձա-օղլանեան եւ զաւակները Արամ եւ Նաթալի
Տէր եւ Տիկ. Սեդրակ եւ Ժօրժէթ Գօձա-օղլանեան
Տէր եւ Տիկ. Սէլ եւ Մարի Գօձա-օղլանեան-Չաբուլա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Հենրիեդա Սէֆէրեան եւ դուստրը
Տիար Սարգիս Պետրոսեան եւ զաւակունք
Օրդք. Հուրիկ եւ Անի Սէֆէրեան
Տէր եւ Տիկ. Ժոզէֆ եւ Վիքի Եունիս եւ զաւակունք
Տիար Վազգէն Իզակէլեան եւ ընտանիք
Տիկ. Թագուհի Ճանսզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գօձա-Օղլանեան Վարուժանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Թալին Սարգիսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Վարդապետեան Զոոհրապի մահուան 40-քին
 
Տիար Գէորգ Սանճեան եւ զաւակները Ռազմիկ եւ Նաթալի
Տիկ. Սիլվա Պաղտասարեան եւ ընտանիք
Տիար Գարլօ Պաղտասարեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պաղտասարեան Նայիրի-ի մահուան Ա. տարելիցին
Պաղտասարեան Խաթունի հոգւոյն
Մարալ, Ռուպի եւ Արա Տուրսունեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տուրսունեան Զատիկի մահուան 2-րդ տարելիցին
Տուրսունեան Զարուհի-ի հոգւոյն
 
Տիկ. Նազիկ Կարապետեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Զաքարեան Կարապետ Յասմիկի մահուան 5-րդ տարելիցին
Զաքարեան Մանուկ Արտաշէսի մահուան 15-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սիրան Պէտիրեան
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մարիա Տոնոյեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէտիրեան Կարօ-ի մահուան 8-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պասթաճեան Վարուժան ի մահուան 15-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Արփի Աւագեան եւ զաւակը Կարօ
Տէր եւ Տիկ. Սասուն եւ Նայիրի Աւագեան եւ զաւակունք
Տիար Նորայր Սրապեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սրապեան Յարութիւնի, Արաքսի-ի եւ Աշոտի հոգիներուն
 
Մարալ Գաւասեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գաւասեան Լուսածինի եւ Յակոբի
Մկրտիչեան Աբրահամի հոգիներուն