ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարդարապատի ճակատամարտին զոհուած նահատակներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սեդա Օհանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ցոլակ եւ Սեւան Աթանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Սեդա Աթանոսեան եւ զաւակը
Տիկ. Հայկուհի Աւետիսեան
Տէր եւ Տիկ. Պասըլ եւ Սիրուհի Իսկէնտէրեան եւ զաւակունք
Օրդ. Վերժին Տաշճեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Ալինա Աւետիսեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Զարեհ Ազնաւորեան դպրաց դաս
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայի Յանձնախումբ եւ ուսուցչական կազմ
Տէր եւ Տիկ. Մարոն եւ Մարիժան Զաաթար եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթանոսեան Անժէլի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Լենա Յակոբեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պաղտասարեան Խաթունի մահուան 40-քին
Պաղտասարեան Գասպարի հոգւոյն
 
Տիկ. Ժագլին Սէրորեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէրորեան Յովհաննէսի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Վահագ Սեդրակեան եւ ընտանիք
Նունուֆար Սեդրակեան եւ ընտանիք
Շողիկ Սեդրակեան եւ ընտանիք
Տիար Սեդրակ Սեդրակեան եւ ընտանիք
Տիար Նշան Սեդրակեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Վարդի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փանոսեան Համասփիւռի մահուան Ա. տարելիցին
Սեդրակեան Յովհաննէսի մահուան 13-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Նայիրի Նահհաս եւ դուստրը Վանա
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Լորա Նահհաս
Օրդ. Մատլէն Նահհաս
Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Սիլվա Մուրատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Լենա Ուլիկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գոզանեան Զարեհի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Ծովինար Աշըգեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աշըգեան Անդրանիկի մահուան 2- տարելիցին
Աշըգեան Մովսէսի եւ Բրտուկեան Սիմա-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիար Հրայր Սասունեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սասունեան Կարպիսի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
ՏՏէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Թալին Տոքմէճեան եւ զաւակները Յակոբ եւ Շանթ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Երեցկին, Տիրամայր Շաքարեան Սիրվարդի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Սիւզի Շիրինեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիրան Շիրինեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Հիլդա Սիմոնեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
 Սիմոնեան Սիրվարդի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Անի Զարուկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
 Զարուկեան Արտաշէսի մահուան 9-րդ տարելիցին
Համայն Զարուկեան եւ Քէքլիկեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Ազնիւ Զարացեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
  Զարացեան-Լեւոն Արթինի եւ Մխիթարեան Արուշի եւ Ազատուհի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Լորիս Օհաննէսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
  Թիւլուժեան Ժիւլէթի, Ալեքի եւ համայն Թիւլուժեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն