ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Պապոշեան Յարութիւնի մահուան եօթնօրէքին
 
Երեցկին Սոնա Պետրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Ռուբէն Սրկ. Եւ Կարինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Միրնա Պետրոսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Հոգելոյս Տ. Վարանդ. Քհնյ. Պետրոսեանի վախճանման մահուան 21-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արտա Շահինեան եւ զաւակունք
Տիար Խաչիկ Արապեան
Տիար Յակոբ Պէտիրեան
Տէր եւ Տիկ. Մանուէլ եւ Սիլվա Պէտիրեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ֆիմի Իշխանեան եւ ընտանիք
Երեցկին Սոնա Պետրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Ռուբէն Սրկ. Եւ Կարինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Արապեան Երանուհի-ի մահուան 40-քին
 
Խումբ մը ՀՕՄ-ուհիներ
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Մարօ Մինասեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան
Տիար Շանթ Օհաննէսեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Օհաննէսեան Իւղաբերի մահուան 4-րդ տարելիցին
Հէքիմեան Մանուէլի, Ազատուհի-ի, Սարգիսի եւ Մանօ-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մէրի Սագարեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ալին Սագարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Այտա Տէր Վարդանեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Սագարեան Վարդուկի մահուան 26-րդ տարելիցին
Այնթէպլեան Անուշի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Սագարեան եւ Այնթէպէլեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Արշօ Կոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակունք
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Կոստանեան Աբրահամի մահուան 18-րդ տարելիցին
Կոստանեան Լեւոնի, Նարինէ-ի, Կարապետի, Իսահակի եւ համայն Կոստանեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ Դուստրը Լոռի
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիքեան
Տիարք Վիգէն Տէրտէրեան եւ Սեւակ Տէրտէրեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Դինա Տէրտէրեան եւ զաւակները Տարօն եւ Լիա
Տիկ. Սօսէ Տէրտէրեան եւ Դուստրը Ալիք
 Հոգեհանգստեան Պաշտօն Կը Խնդրեն
Տէրտէրեան Համբարձումի եւ Սաթենիկի
Համայն Տէրտէրեան, Սարաֆեան, Ճէլլատեան, Պոյաճեան, Նաճարեան եւ Աթիքեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն