ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շիրինեան Վերժինի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նաճարեան Սուրէնի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քալաշեան Շուշանի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկարոսեան Սեւանի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարապետեան Հերմինի մահուան եօթնօրէքին
 
ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի Վարչութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ընկհ. Սիրան Ասատուրեանի մահուան 40-քին
 
Տիար Յարութ Մատէնեան
Տէր եւ Տիկ. Նազօ եւ Լիսա Մատէնեան եւ զաւակները Լեռնա եւ Ալեքս
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Թալին Չիլինկիրեան եւ զաւակները Նանար եւ Նարեկ
Տէր եւ Տիկ. Միկօ եւ Պերճուհի Սէրայտարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Էլիզապէթ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Ն ազելի Չիլինկիրեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն Չիլինկիրեան եւ զաւակունք
Տիկ. Շողիկ Տարագճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մուշեղ եւ Պերճուհի Սէրայտարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մատէնեան Անի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Մելին Մրտիխանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սեդա Չիլինկիրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Վիգի Գրճալեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրճալեան Լուսինի մահուան 40-քին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Արի եւ Վարդուկ Քէսկինեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Ծովիկ Մխսիարթինեան եւ զաւակները Ժան եւ Փաթիլ
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
Տէր եւ Տիկ. Տարօն եւ Նարէ Քէսկինեան
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Բալիկ Քէսկինեան
Տիկ. Սեդա Չոպանեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մխսիարթինեան Արշալոյսի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Արաքսի Պէքմէզեան եւ զաւակները
Տիար Յարութ Ճանոյեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Սիլվա Սորֆազլեան եւ զաւակները
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ճէսիքա Սորֆազլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճանոյեան Անահիտի մահուան Ա. տարելիցին
Ճանոյեան Թագուհի-ի մահուան 15-րդ տարելիցին
Ճանոյեան Յակոբի հոգւոյն
 
Տիկ. Կարինէ Գասպար եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սալբի Ճգնաւորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տէյվ եւ Էլիզ Պլոճէթ
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Հիլդա Ղուրպանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Սոնիա Մանուկ եւ Դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Կրիշ եւ Զինա Միրզաբէկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի նաճարեան եւ դուստրը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճգնաւորեան Հայդի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Վարդգէս Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Դէւիդ եւ Կարինէ Նաճարեան-Քրուք եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շիրակ եւ Անի Նաճարեան եւ զաւակունք
Մարիամ Փնճոյեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Շաքէ Պօղոսեան եւ զաւակը
Տիկ. Սօսի Նաճարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Նանիկ Նաճարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ Դուստրը
Տիկ. Մագրուհի Նաճարեան-Արշադ եւ զաւակունք
Տիկ. Սոնիկ Լիֆեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Աբէթ եւ Անուշ Վարդանեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Աշոտ եւ Յասմիկ Վարդանեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Սեդա Գազէյեան եւ ընտանիք
Մարգարիտ Վարդանեան եւ Նուարդ Վարդանեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նաճարեան-Փնճոյեան Սեդա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Լիւսի Իզմիրեան եւ զաւակները Սիմոն եւ Ղեղրի
Տիկ. Անուշ Իզմիրեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Աննա Իզմիրեան եւ Դուստրը Սօսէ
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արմինէ Իմիրեան եւ զաւակը Արամ
Տիար Էտիկ Գաւաքեան
Տիկ. Սեդա Գուշեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սեդա Գուշեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Իզմիրեան Յաբէթի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սալբի Պապիկեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Արփի Թոսունեան
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Ծաղիկ Պէտիկեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապիկեան Վազգէնի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Զաւակները եւ Թոռները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Սահակեան Կարապետի
Համայն Տէր Սահակեան եւ Աշիրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն