ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Անժէլ Աթանոսեանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ Գարամարտեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ալիս Կարճիքեան-Գարամարտեանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ճուան Ռոշանեան
Տէր եւ Տիկ. Մասիս Ռոշանեան
Տիկ. Թերեզա Ռոշանեան-Քիլինկպէկ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ռոշանեան Բարսեղի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սեդա Գրիգորեան
Տիար Յարութ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Սագօ Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճոն Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան Չրթիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Երուանդ եւ Սիլվա Տէմիրճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրիգորեան Վարուժանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Անդօ եւ Մարօ Գարայեան եւ զաւակը Սարգիս
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Էլիզ Արթին եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գարայեան Ներսէսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Սաֆարեան Ընտանիքներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սաֆարեան Խաչիկի մահուան 2-րդ տարելիցին
Սարգիսեան Վրէժի մահուան 4-րդ տարելիցին
Սաֆարեան Աննա-ի հոգւոյն
 
Օրդք. Ալին եւ Անի Ագկիւլեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Միկօ-Մկրտիչ Ագկիւլեանի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Ագկիւլեան եւ Գույումճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Աստղիկ Քէշիշեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Օհանի մահուան 2-րդ տարելիցին
Ագըլեան Անդրանիկի եւ Արշալոյսի հոգիներուն
 
Տիկ. Մարիամ Սարգիսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Սարգիսի մահուան 25-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմէրճեան Մէրի-ի եւ Աւետիտի հոգիներուն
 
Տիար Վաչէ Տէմիրճեան եւ զաւակը Կարէն
Տիկ. Ազնիւ Տէմիրճեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Դալարի մահուան 18-րդ տարելիցին