ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մատենեան Անի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Արապեան Երանուհի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Սիլվա Յակոբեան եւ զաւակը Վաչէ
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Քիմպիրլի Յակոբեան եւ զաւակը Ժագ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յակոբեան Արթի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Արթօ եւ Արփի Գասապեան եւ զաւակը Դանիէլ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պոյաճեան Մարի-ի մահուան 40-քին
Հաւունճեան Ժանէթի մահուան Ա. տարելիցին
Պոյաճեան Դանիէլի եւ համայն Պոյաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակները Ռուբէն, Մէրի եւ Թամար
Տէր եւ Տիկ. Մանուկ Մանուկեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մանուկեան Գալուստի մահուան 40-քին

 
Տէր եւ Տիկ. Վարդկէս եւ Արսինէ Գահուէճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհանեան Արա-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Շաքէ Սէմիրճեան
Տիարք Յարութ, Գէորգ եւ Աւետիս Սէմիրճեաններ
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմիրճեան Յակոբի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լուսին Սէմիրճեան եւ զաւակները Մէրի եւ Արա
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակունք
Տիկ. Բեթի Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Քէթի Մանուկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմիրճեան Սամուէլի մահուան 5-րդ տարելիցին
Սէմիրճեան Մէրի-ի եւ Աւետիսի հոգիներուն
 
 
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմիրճեան Սիլվա-ի մահուան 7-րդ տարելիցին
Մանուկեան Բենիամինի եւ Պերճուհի-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Սոնա Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Ռէպա Փիլիպոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէնտիրճեան Անահիտի եւ Եփրեմի հոգիներուն