ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եղոյեան-Պէզճեան Շողերի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մայիսեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Ծովիկ Մխսիարթինեան եւ զաւակները Ճոնի եւ Փաթիլ
Տէր եւ Տիկ. Արի եւ Վարդուկ Քէսկինեան եւ ընտանիք
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարճիքեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լուսին Պուտագեան եւ զաւակունք
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Զարուկ Պուտագեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արշօ Կոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Բաբգէն եւ Մարիա Պոյաճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիւնտիւզեան Սարգիսի մահուան եօթնօրէքին
Կիւնտիւզեան Մարիամի, Նազելի-ի, Յարութիւնի
Համայն Կիւնտիւզեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Գէորգեան, Եագուպեան եւ Գիլաճեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մէլէքեան-Գիլաճեան Գարունի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Գոհար Ղազարեան
Տիար Լեւոն ղազարեան եւ զաւակը
Օրդ. Սոնիա Ղազարեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Արփի Ղազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղանուշ Փիլաւճեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Սերոբի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Անի Քէշիշեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մեղրի Չիլինկիրեան
Տիար Լեւոն Քէշիշեան
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Մհեր եւ Կասիա Քէշիշեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Տոքթ. Նորայրի մահուան 40-քին
 
 
Տիկ. Յասմիկ Քէհէյեան
Տէր եւ Տիկ. Ճէմս եւ Օսաննա Քոշապա եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Շան եւ Աննիկ Մալէթ  եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լէզլի Քէհէյեան եւ դուստրը
Հռիփսիմէ Քէհէյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Դանիէլ եւ Մարլէն Քամըր
Տէր եւ Տիկ. Լիթ եւ Սլուա Քոշապա եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ճոնի եւ Լորի Քոշապա եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ղանտի եւ Նահլա Քոշապա եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէհէյեան Մկրտիչի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռուբէն եւ Սեդա Մանկասարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Հայկօ Մելքոնեան եւ զաւակը
Տիար Ներսէս Մելքոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արսէն եւ Զուարթ Մելքոնեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելքոնեան Ազատուհի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Արա եւ Օրդ. Այտա Պոյաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պոյաճեան Շուշանի մահուան 11-րդ տարելիցին
Համայն Պոյաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լուսին Պուտագեան եւ զաւակունք
Օրդ. Էլիզ Պուտագեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Զարուկ Պուտագեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արշօ Կոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պուտագեան Մարգարիտի մահուան 20-րդ տարելիցին
Պուտագեան Աւետիսի, Մարի-ի, Գրիգորի, Ընծայի եւ Ժոզէֆի
Համայն Պուտագեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Լուսին Ֆէրմանեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ֆէրմանեան Մկրտիչի հոգւոյն