ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Ղազարոսի մահուան եօթնօրէքին

 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէօշկէրեան Ծաղիկի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Ալին Իշխանեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Իշխանեան Պերճի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Արփի Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Սիլվիա Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Գլճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Նուարդ Քարկոցեան
Տէր եւ Տիկ. Մոսիկ եւ Ռիթա Քարկոցեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շիշոյեան Մարի-ի մահուան Ա. տարելիցին
Շիշոյեան Յակոբի հոգւոյն
 
Տիկ. Հռիփսիմէ Պօղոսեան-Պիլէմճեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ Պիլէմճեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Հեղինեանեւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տոքթ. Զարեհ Պիլէմճեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Սոնիկ Աբգարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Աբգարեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն