ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տիրամայր Թաշճեան Թէրէզա–ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թաշճեան Թագուհի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Վարդուհի Գույումճեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գույումճեան Ժանօ-ի մահուան եօթնօրէքին
Կարապետեան Պետրոսի եւ Ատուրեան Իսկէնտէրի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Իսկէնտր եւ Նարոր Կիրակոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գօճօղլանեան Պերճուհի-ի մահուան առիթով
Գօճօղլանեան Կարապետի հոգւոյն
 
Տիկ. Մարօ Երեմեան եւ ընտանիք
Տիկ. Հուրի Քէշիշեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հոգելոյս Տ. Եփրեմ Սրբ. Արք. Թաբաքեանի վախճանման 40-քին
Բաշայեան Գրիգորի եւ Արմէնուհի-ի հոգիներուն
 
Հարազատները
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մասի Յանձնախումբ
Տիկ. Սեդա Մասմանաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթիքեան Սիրարփի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Ալիս Գըլպոզեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Թալին Գըլպոզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Վիվեան Գըլպոզեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տիպ Մունիրի, Ժանէթի եւ Քամիլի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Բօլին Գուրքճեան եւ զաւակները Տալիա եւ Նորա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Էքմէքճեան Յարութիւնի մահուան Ա. տարելիցին
Գուրքճեան Բիաթրիսի եւ Եդուարդի հոգիներուն
 
 
Օրդ. Մարալ եւ Տիար Յակոբ Տէրտէրեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Սոնա Էմիրզեան
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Էլիզապէթ Գլաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Մէրի Գալաշի եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Անտրէ եւ Անի Քնենց  եւ զաւակունք
Տիկ. Մարի Կէրկէրեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Ռիթա Եագուպեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէրտէրեան Արաքսի-ի մահուան Ա. տարելիցին
Տէրտէրեան Մարտիրոսի եւ համայն Տէրտէրեան եւ Կէրկէրեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Գարօլ Խանամիրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գոլեազեան Մարի-ի մահուան 3-րդ տարելիցին
Գոլեազեան Յակոբի, Մատթէոսեան Աստղիկի եւ Շարամի
Համայն Գոլեազեան եւ Տաղլեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Շաքէ Պասմաճեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Հուրիկ Անտէրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պասմաճեան Ճորճի մահուան 8-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Մանուշակ Յակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիզակ եւ Էլօ Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Կարին Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
Օրդ. Թագուհի Էմիրզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յովակիմեան Մուշեղի մահուան 8-րդ տարելիցին
Էմիրզեան-Չիչեան Քնարի մահուան 8-րդ տարելիցին
Համայն Յակոբեան, Տէր Յովակիմեան եւ Էմիրզեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն