ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի Ռուբինա Մասնաճիւղը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յատկապէս Խաչատուր Մամուլեանի, Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեաններու
Արաքսի Բրուտեանի, Սամուէլ եւ Աղաւնի Երեմեաններու
Հայկանոյշ Կարապետեանի եւ Բաստրմաճեան Եղբայրներու
Ինչպէս նաեւ Մարտ 2022-էն մինչեւ Փետրուար 2023-ի մասնաճիւղէս առ յաւէտ  բաժնուած Ընկերուհիներուն` Անժէլ Պէտիրեան-Գոլանճեանի, Մարալ Մանուշեան-Քէօշկէրեանի, Սեդա Փնճոյեան-Նաճարեանի, Հայտի Ճգնաւորեանի, Անի Տէմիրճեանի, Զուարթ Դարբինեանի, Սիրարփի Աթիկեանի, Թագուհի Թաշճեանի եւ Գեղուհի Սարգիսեանի հոգիներուն
 
Թորոնթոյի Մարաշի Հայրենակցական Միութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարաշի 1920-ի աղէտին զոհուած Հայորդիներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Նուարդ Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Անի Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տիկ. Էլիզապէթ Գրիգորեան
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Լենա Ադամեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Դարբինեան Զուարթի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Լենա Տիքաքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Գարինա Տիքաքեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Սոնա Սէմէրճեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Բէնի եւ Անի Տաուուտ եւ ընտանիք
Տիար Աւօ Տիքաքեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակներ
Տիկ. Ազնիւ Զարացեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիրակոսեան Էօժէնի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Գոհար Սվազլեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Թովմաս Մահտեսեան եւ ընտանիք
Տիկ. Լուսին Մահտեսեան եւ ընտանիք
Տիկ. Մարալ Գագուշ եւ ընտանիք
Տիար Սարգիս Մահտեսեան
Տէր եւ Տիկ. Միսակ եւ Սիլվա Իստանպուլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մահտեսեան Ժիւլէթի մահուան 40-քին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Վահագ եւ Սեդա Աւետիսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմէրճեան Սարգիսի մահուան 40-քին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լենա Նաճարեան
Տիկ. Սօսի Նաճարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գուրումեան Եվնիկի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լենա Նաճարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհանեան Արշալոյսի եւ Սերոբի
Տուրկէրեան Գարեգինի, Արմէնի եւ Վարանդի
Յարութիւնեան Վահանի եւ Նոյեմզարի
Նաճարեան Արտաշէսի եւ Լուսանոյշի, Մինասեան Նելլի-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Մարի Սարգիսեան
Տիար Զոհրապ Սարգիսեան
Ժիւլիէթ Սարգիսեան
 Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարուժան եւ Սոնա Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Լուսին Ֆէրմանեան եւ զաւակոււնք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Յակոբի հոգւոյն
 
Հարազատները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Սահակեան Անահիտի եւ համայն Տէր Սահակեան եւ
Աշիրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն