ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Զարեհ եւ Պէթի Փօլատեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տողրամաճեան Հրաչի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ալիս Տէր Յարութիւնեան
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Սթէֆընի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սօսի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Թիթառ Քէօշկէրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յարութիւնեան Գէորգի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Սոնիա Տէր Օհաննէսեան եւ զաւակները Արի եւ Դվին
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սալբի Ստեփանեան եւ զաւակները Ալեք եւ Արէն
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ստեփանեան Շաքէ-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Նանիկ Նաճարեան եւ զաւակները
Արազ եւ Յուան Նաճարեան – Քահիաօ
Արի եւ Քրիս Նաճարեան – Մարիօթ
Տիկ. Սօսի Նաճարեան
Տիար Վարդկէս Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան
Տիկ. Մագրուհի Նաճարեան – Արշաթ
Համայն Նաճարեան, Գարակէօզեան, Արշաթ, Գունտագճեան, Սերոբեան,
Միրզայեան, Ճգնաւորեան եւ Ատուրեան ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տոքթ. Սուրէն Նաճարեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիար Վաչէ Տէմիրճեան եւ զաւակը Կարէն
Տիկ. Ազնիւ Տէմիրճեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Դալարի մահուան 19-րդ տարելիցին