ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէրտէրեան-Քէօշկէրեան Ալիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ովսաննա Փիլաւճեան
Օրդ. Թամար Փիլաւճեան
Տիար Վանիկ Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Արարատ եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուհի Փիլաւճեան
Տիար Զոհրապ Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Ալիս Ղազարեան
Օրդ. Մարի Արթինեան
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Արշալոյս Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզէթ Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Ալին Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Անի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արշօ Թօփճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Փիլաւճեան Պետրոսի մահուան 2- տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սեդա Սեւակեան
Ազատ Սեւակեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սեւակեան Ռաֆֆի-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լուսին Պապլանեան
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Մարալ Մքլակըն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Նորա Տայեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պապլանեան Արա-ի մահուան 18-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Սերոբ եւ Գոհար Ղազարեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համայն Ղազարեան եւ Մարկոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն