ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Հռիփսիմէ Տիշոյեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տիշոյեան Սերոբի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ զաւակը Շանթ
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ Մարկարոսեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Հէլէրի Ագըլեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակներ
Տիկ. Ազնիւ Զարացեան
Օրդ. Սիլվա Մարտիրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Լենա Մարտիրոսեան եւ զաւակներ
Տիար Մինաս եւ Օրդ. Սիլվա Պապէրեան
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան եւ զաւակը
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակներ
Օրդ. Ազատուհի Սաֆարեան
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Յասմիկ Միրզայեան
Զաքարեան Քոյրեր
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկարոսեան Սեւանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակը Գէորգ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գազանճեան-Գրճալեան Լուսինի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակներ
Սաֆարեան Ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Վրէժի մահուան 5-րդ տարելիցին
Սաֆարեան Խաչիկի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սեւան Աբգարեան եւ զաւակները Աբգար, Պօղոս եւ Կարօտ
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Սիլվա Աւագեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբգարեան Սարգիսի մահուան 6-րդ տարելիցին