ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիար Յարութիւն Մարանճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէիկեան Ժանէթի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Ծիլա Քէջէպաշեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէջէպաշեան Մարալի մահուան եօթնօրէքին
Քէջէպաշեան Միսակի մահուան 14-րդ տարելիցին
Տէմիրճեան Լուսինի մահուան 11-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ցոլակ եւ Հուրի Բաբիսեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ռոզալին Եփրեմեան
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Թալին Բաբիսեան
Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Սեւան Բաբիսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գըլճեան Լինտա-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Անի Գազարեան եւ զաւակներըՎաչէ եւ Անդրէ Տիար Ղազար Գազարեան ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ Գազարեան Ճօ-ի մահուան 6-րդ տարելիցին   Տիկ. Արմիկ Պաղրամեան եւ զաւակունք ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ Պաղրամեան-Մինասեան Գոհարիկի մահուան 7-րդ տարելիցին Մինասեան Արմէնուհի-ի հոգւոյն   Տիկ. Անի Գազարեան եւ զաւակները Վաչէ եւ Անդրէ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէկիրմէնճեան Գէորգի եւ Սեդա-ի
Համայն Բանճարճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Լուսին Իսկէնտր
Տիկ. Անի Տէր Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անդօ եւ Շէրի Տէր Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անահիտ Սավաեա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Լենա Տէր Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Թոնի եւ Լենի Իսկէնտր եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Քոնչէթա Իսկէնտր եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Պետրոսեան Մարի-ի հոգւոյն