ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յարութիւնեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շահազիզեան Անդօն-Լանիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ստեփանեան Շաքէ-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Զարեհ եւ Մարօ Կարապետեան
Տէր եւ Տիկ. Սթանթըն եւ Բօլին Տիֆրէթս
Կրէյս, Շողեր եւ Դալար Կարապետեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Արթինեան Սիմոնի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Յարութ Մատէնեան
Տէր եւ Տիկ. Նազօ Մատէնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ Չիլինկիրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մուշեղ Սերայտարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Էլիզապէթ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ Չիլինկիրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մատէնեան Անի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արտա Շահինեան եւ զաւակունք
Տիար Խաչիկ Արապեան
Տիար Յակոբ Պէտիրեան
Տէր եւ Տիկ. Մանուէլ եւ Սիլվա Պէտիրեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ֆիմի Իշխանեան
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Արապեան Երանուհի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Սիլվա Խաչատուրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խաչատուրեան Յակոբի եւ Մարգարիտի
Տիվարչի Կարապետի, Սալբի-ի եւ Կարէնի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Արփի Աւագեան
Տիար Կարօ Աւագեան
Տէր եւ Տիկ. Սասուն եւ Նայիրի Աւագեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աւագեան Կարօ-ի, Հռիփսիմէ-ի, Գրիգորի եւ Անի-ի հոգիներուն