ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Անախասեան Գագիկի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ալիս Զաքարեան եւ զաւակը Մկրտիչ
Տէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Անի Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան
Օր. Սեդա Մարկոսեան
Զաքարեան Քոյրեր
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակներ
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Տիկ. Արփի Վեսոյեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճիլիզեան Մինասի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Մարալ Մքլակըն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Նորա Տայեան եւ զաւակը
Արժանապատիւ Տ. Յարութիւն Քահանայ եւ Երեցկին Լուսին Սապունճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապլանեան Լուսինի մահուան Ա. տարելիցին
Պապլանեան Հրանդի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Ազնիւ Եղոյեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անահիտ Մարկոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եղոյեան Շողերի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Եղոյեան, Սանոսեան, Գույումճեան եւ Եղեայեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Մարի Սարգիսեան եւ զաւակներ
Օր. Ժիւլիէթ Սարգիսեան
Տիկ. Լուսին Ֆէրմանեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Յակոբի մահուան 26-րդ տարելիցին