ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի Վարչութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐէ
Հայ Օգնութեան Միութեան Հանգուցեալ անդամ-անդամուհիներուն եւ բարերարներուն ու յատկապէս` Խաչատուր Մալումեանի, Լեւոն եւ Սօֆիա Յակոբեանի, Արաքսի Բրուտեանի, Սամուէլ եւ Աղաւնի Երեմեանի, Հայկանուշ Կարապետեանի, Նուպար Ճէսուրեանի, Բաստրմաճեան Եղբայրներու, Մաննիկ Տայլէրեանի, Պօղոս Քէլեան-Լինթեանի, Յարութիւն Եսայեանի, Անի Տէմիրճեանի եւ Վանուհի Իսաջանեանի. Նաեւ հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ իր շարքերէն առ յաւէտ բաժնուած ընկերուհիներուն, Մարտ 2023-էն մինչեւ Փետրուար 2024
Շողեր Պէզճեան-Եղոյեանի, Մարի Գասապեան-Պոյաճեանի, Սիրան Ասատուրեանի, Երանուհի Արապեանի, Մարի Յակոբեան-Պոյաճեանի, Քնար Նանորեանի եւ Արշալոյս Տէմիրճեանի հոգիներուն
 
ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի Տոհմիկ Օրուան Յանձնախումբը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐէ
Լիբանանի Հայ զոհերուն եւ նահատակ հերոսներու յիշատակին
 
Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Մարիամի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գասպար եւ Գարօլին Թաշճեան եւ զաւակունք
Տիարք Վիգէն եւ Հրաչ Թաշճեան
Տիկ. Սիրվարդ Փափազեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թաշճեան Թագուհի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Նուարդ Ասայեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիլվա Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Ռոզիկ Մինասեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէօշկէրեան Ծաղիկի մահուան Ա. տարելիցին
Քէօշկէրեան Յովսէփի մահուան 9-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Վարդուկ Պարտագճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սահակեան Լեւոնի մահուան 7-րդ տարելիցին
 
Զաւակները եւ Թոռները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Սահակեան Անահիտի
Համայն Տէր Սահակեան եւ Աշիրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն