ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մաթոսեան-Ֆէրմանեան Լուսինի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սեդրակեան-Փանոսեան Համասփիւռի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Դէվըդ Կէրշօն եւ Թանիա Գորայեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Նինա Գորայեան
Օրդ. Նուարդ Գորայեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գորայեան Զաւէնի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Մարի Կէրկէրեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Եագուպեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան Եագուպեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր Եագուպեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Եագուպեան Հրանդի մահուան 5-րդ տարելիցին
Համայն Եագուպեան եւ Կէրկէրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն