ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հոգելոյս Տ. Սուրէն Սրբ. Արք. Գաթարոյեանի վախճանման 40-քին
 
Տիար Փիէր Մասարճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Նաթալի Թոքմաքճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետիկ եւ Մարլէն Արթին եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մասարճեան Քնարիկի մահուան 40-քին
 
Զաւակները եւ Թոռները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիրակոսեան Էօժէնի-ի մահուան Ա. տարելիցին
Տիքաքեան-Մուրատ Ապտալա-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հոգելոյս Տ. Մաղաքիա Վրդ. Ամիրեանի վախճանման 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պարսումեան Եղիա-ի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիար Էտի Տէմիրճեան եւ զաւակը Սագօ
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Սեւան Հաճիարթինեան եւ զաւակները Քամի, Փայլակ եւ Չարենց
Տէր եւ Տիկ. Րաֆֆի եւ Շողակ Ճապրայեան եւ դուստրը Սյունէ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Անի-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրճալեան Գէորգի մահուան 8-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Օսիկ Մխսիարթինեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մխսիարթինեան Ներսէսի մահուան 26-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Մանուշակ Յակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիզակ եւ Էլիզապէթ Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
Օրդ. Թագուհի Էմիրզեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Կարինէ Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Տէր Յովակիմեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն