ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Երամեան Սիրարփի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խարման Սահակի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Մարիամի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Բաշայեան Զարուհի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ “Զարեհ Ազնաւորեան“ Դպրաց Դասը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհաննէսեան Անահիտի մահուան 40-քին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Զարեհ Ազնաւորեան“ Դպրաց Դասը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Դպրաց Դասի նախկին Դպրապետ Սարգիս Համբոյեանի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Անդի եւ Հռութ Սիմոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Օֆէլ Նահապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Արէգ Մեսրոպեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռոպէրթ եւ Հիլդա Մասրէճեան եւ զաւակունք
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ “Զարեհ Ազնաւորեան“ Դպրաց Դասը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մեսրոպեան-Թորոսեան Թերէզա-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Անի Քարակոզեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Լալիկեան-Թիւֆէնկճեան Մարինէ-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Ծովիկ Սասունեան
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Մարիա Արէճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Բէթի Արէճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն եւ Թալին Ղազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վանիկ եւ Արտա Սուլավեան
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Թալին Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիլվա Թորոսեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սասունեան Հրայրի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Լիլիկ Զաքարեան
Տիկ. Արշօ Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Արտա Մկրտիչեան
Հայկ եւ Աննա Զաքարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Զաքարեան Ռուբէնի հոգւոյն
 
Թոքմաքճեան եւ Աթիքեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթիքեան Սիրարփի-ի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռուպինա Գասապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սերոբ եւ Մելինա Այեանեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճղըլեան Անգինէ-ի մահուան 15-րդ տարելիցին
Համայն Ճղըլեան, Գասապեան եւ Այեանեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նալպանտեան Վիքթօրիա-ի հոգւոյն
Համայն Նալպանտեան եւ Վարժապետեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն