ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Անդրանիկ Միսաքեանի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սեդա -Սեդիկ Խալիլի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Օրդ. Ժիւլէթ Սարգիսեան
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
Տիկ. Արմինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մարտօ եւ Շուշիկ Գասապեան
Տիկ. Սեդա Մասմանաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հոգելոյս Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպիսկոպոս Բարիքեանի վախճանման 3-րդ տարելիցին
 
Տ. Տաթեւ Աւ. Քհնյ. եւ Երեցկին Սօսի Միքայէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիլվա Ճուլհայեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ատէլ Քէհէյեան-Արթինեանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Նուարդ Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Անի Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տիկ. Էլիզապէթ Գրիգորեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Դարբինեան Զուարթի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սալբի Տէր Գալուստեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհաննէսեան Ժանէթի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գեղամ Փափազեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Վարժապետեան Գեղամի եւ Արաքսի-ի մահուան 10-րդ տարելիցին
Համբարձումեան Պետրոսի եւ Ազատուհի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Հրանդ եւ Արլին Առաքելեան եւ զաւակը Ռաֆայէլ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Առաքելեան Յովսէփի մահուան 40-քին
Առաքելեան Սարգիսի եւ Տիգրանի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Առաքելեան, Լաչինեան, Թովմասեան եւ Պալթայեան գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն