ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Ռոզի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տուտագեան-Աղպաշեան Էլիզի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Գրիգոր Ղազարեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Արշօ Ղազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Թամար Սիմոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Շուշան Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Թալին Չիլինկիրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Արփի Շիշոյեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան-Շիշոյեան Սիրանուշի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Նազիկ Գաբրիէլեան եւ զաւակները Շանթ եւ Նուշիկ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գաբրիէլեան Գաբրիէլի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Օրդ. Սեդա Փիլաւճեան
Տէր եւ Տիկ. Բենիամին եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Արաքսի Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արաքսի Գրիգորեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փիլաւճեան Վարդանի եւ Մարիամի
Համայն Փիլաւճեան եւ Ատանալեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն