ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ Մասնաճիւղի Վարչութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
ՀՄԸՄ-ի շարքերէն առյաւէտ բաժնուած ննջեցեալ քոյրերու եւ եղբայրներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Քրիստին Ղազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Խոնարհ Հալլաճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Շուշան Ղազարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յակոբեան Վերժինի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Էլիզապէթ Տուրսունեան եւ զաւակունք
Օրդք. Մարալ եւ Ռուպի Տուրսունեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէկիրմէնճեան Յակոբի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Քնարիկ Սիմոնեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հաննա Էմանուէլի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Նորա Տէր Պետրոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մինասեան Էլիզապէթի մահուան Ա. տարելիցին
Մինասեան Թաթուլի մահուան 9-րդ տարելիցին
Մինասեան Արփի-ի մահուան 50-րդ տարելիցին
 
Տիար Հէնրի Աբրահամեան եւ զաւակներ
Օրդ. Ժէնիա Արամեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբրահամեան-Արամեան Հանրիէթի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Լիզպէթ Խուպէսէրեան
Տիար Գաբրիէլ Խուպէսէրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Խուպէսէրեան Յակոբի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակները Վահան եւ Նաթալի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէմէրճեան Արամի մահուան 8-րդ տարելիցին

 
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նալպանտեան Ղեւոնդի եւ համայն Նալպանտեան եւ Նաճարեան
Գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Նազօ Թաֆաճեան եւ զաւակունք
Տիար Յակոբ Հաննիկեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հաննիկեան Յակոբի, Մարի-ի, Սարգիսի, Սոնիա-ի, Ռիթա-ի
Համայն Թաֆաճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն