ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

 Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նանորեան Վարուժանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Զուարթ Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Նորա Սերոբեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պօղոսեան Լեւոնի մահուան 10-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Ալաճաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս Գափշանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Քէհեայեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Աղպաշեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աղպաշեան Յակոբի եւ Անթառամի
Համայն Աղպաշեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Աղպաշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն Թիւթիւնճեան եւ զաւակը
Տիկ. Արշօ Թիւթիւնճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թիւթիւնճեան Ժանի, Հռիփսիմէ-ի, Յակոբի եւ Մկօ-ի հոգիներուն