ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւներն ու մեծ ընտանիքը                                                                                                                                                                    
Տիկ. Ազնիւ Գէորգեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յովսէփ Վարդան Սարգիսեանի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Նորա Քէշիշեան
Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Զարմինէ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիք եւ Նշիկ Փիլօլի եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Եագուպեան Շանթի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Արփի Թոսունեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապիկեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Վարուժան Նանորեան
Տէր եւ Տիկ. Քէն եւ Սեդա Լիէնկ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Վեհանուշ Մարտիրոսեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Վերժին Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նանորեան-Մարտիրոսեան Քնարիկի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Զօիա Պետոյեան եւ զաւակները Հրանդ, Մարալ եւ Փաթիլ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարապետեան Ռոզինի մահուան 40-քին
                                                                                                                                                                              
Տիկ. Արփի Վեսոյեան
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Լորա Վեսոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հուրի Չաւէզ եւ զաւակունք
Տիար Գրիգոր Վեսոյեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Քէլի Վեսոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Նայիրի Վեսոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շուշիկ Փանոսեան
Տէր եւ Տիկ. Ցոլակ եւ Սեւան Աթանոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լենա Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Զարուհի Բրուտեան
Տիկ. Ռոզիկ Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Վեսոյեան Սերոբի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Ճիւլի Մոմճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ռէսըն-Մոմճեան Լիսա-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սիրանուշ Հաննէսեան
Տիար Վիգէն Հաննէսեան եւ Ռաֆայէլա
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Ճէնէֆր Հաննէսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հաննէսեան Սարգիսի մահուան 10-րդ տարելիցին
Համայն Հաննէսեան եւ Օշինեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Սօսէ Տէրտէրեան եւ դուստրը Ալիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէրտէրեան Դանիէլի եւ համայն Տէր Ղուկասեան եւ Տէրտէրեան
գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն