ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհաննէսեան Օհաննէսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Սիլվա Թովմասեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Մարալ Թովմասեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թովմասեան Ալվարդի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Շաքէ Հոթոյեան
Տիար Անդրանիկ Հոթոյեան
Տէր եւ Տիկ. Մայքըլ եւ Անի Հոթոյեան-Ժօլի եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէրտէրեան Մատթէոսի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան
Տէր եւ Տիկ. Սերուժ եւ Զեփիւռ Թովմասեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հոգելոյս Տ. Վազգէն Քհնյ. Պէքեարեանի վախճանման 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գառնիկ եւ Հուրի Նազարէթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Ռէբէկա Կուկունեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Լիզպոնի մէջ նահատակուած Սիմոն Եահնէյեանի եւ իր ընկերներու հոգիներուն
 
Տիկ. Ազնիւ Տէմիրճեան եւ զաւակները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան Լեւոնի մահուան 11-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Աբէթ եւ Անուշ Վարդանեան
Համայն Վարդանեան ընտանիքներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նաճարեան-Փնճոյեան Սեդա-ի հոգւոյն

Տէր եւ Տիկ. Գառնիկ եւ Հուրի Նազարէթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Ռէբէկա Կուկունեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Կուկունեան, Նազարէթեան, Եահնէյեան եւ Մնակեան գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Լուսին Հատտատ եւ զաւակունք
Տիկ. Փօլին Քարքութլեան եւ զաւակունք
Տիար Կարապետ Քարքութլեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քարքութլեան Յովհաննէսի, Վերժինի եւ Սուատի
Հատտատ Ընծա-ի, Անթուանէթի եւ Յարութիւնեան Յարութիւնի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Սուրէն եւ Անի Թորոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թորոսեան Ասլանի եւ Արթին Նուէրի հոգիներուն
 
Տիկ. Թամարա Ճուրունի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ճուրունի Արտէմի, Էլիզապէթի եւ Անտրոնիքի
Սուրունեանց Արսէնի, Իզապէլլա-ի եւ Էմմա-ի հոգիներուն