ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գօճա-օղլանեան Վարուժանի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Սուրէնի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Վարդապետեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Վարդապետեան Զոհրապի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Հռիփսիմէ Գասարճեան
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Լուսին Շիրիքճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արսէն եւ Վանա Զաքարեան
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակները Սարիկ եւ Վարագ
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Ֆլօրա Վարդանեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասարճեան Յակոբի մահուան 40-քին
 
Տիար Արա Նախնիքեան եւ զաւակները Ալէք եւ Ալին
Տիկ. Մարի Նախնիքեան
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Գարօլ Նախնիքեան եւ զաւակներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նախնիքեան Դանիա-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Մարի Գրըքեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէտէրեան Խաչիկի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Կէտէրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Արփի Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Մարսէլ Զօրեան եւ զաւակունք
Տիար Ստեփան Զօրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Զօրեան Անգինէ-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
Զօրեան Մինասի հոգւոյն