ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աճէմեան Էլմաստի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Սէրկէ Պաղրամեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պաղրամեան Իրինա-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ զաւակը Շանթ
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ Մարկարոսեան
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Հէլէրի Ագըլեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակները Վահան եւ Նաթալի
Տիկ. Ազնիւ Զարացեան
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան եւ զաւակը Սագօ
Տիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան
Օրդ. Ազատուհի Սաֆարեան
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Յասմիկ Միրզայեան
Տէր եւ Տիկ. Վրոյր եւ Շողիկ Մարտիկեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Քրիստա Սարգիսեան
Տէր եւ Տիկ. Շահէ եւ Սիւզան Սաղըրեան
Օրդ. Սիլվա Մարտիրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Լենա Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Զաքարեան Քոյրեր
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տիկ. Ալիս Զաքարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ալիս Զաքարեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անժէլ Բանիկեան
Տիկ. Զուարթ Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Անահիտ Յակոբեան
Տիար Վահէ Տիքաքեան եւ ընտանիք
Տիար Երուանդ Տապպաղեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկարոսեան Սեւանի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Նանիկ Նաճարեան եւ զաւակունք
Յուան եւ Արազ Նաճարեան-Քահիաօ
Արի եւ Քրիս Նաճարեան-Մարիօթ
Տիկ. Սօսի նաճարեան եւ զաւակունք
Տիար Վարդգէս Նաճարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ դուստրը
Տիկ. Մաքրուհի Նաճարեան-Արշաթ եւ զաւակունք
Համայն Նաճարեան, Գարակէօզեան, Արշաթ, Գունտաքճեան, Սերոբեան,
Միրզայեան Ճգնաւորեան եւ Ատուրեան ընտանիքները
Զաքարեան Քոյրեր
Տիկ. Մարի Տարագճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տոքթ. Սուրէն Նաճարեանի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարլէն Պապոշեան
Մարի Պապոշեան
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Քրիստին Շիրինեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժանօ եւ Ալիս Պապոշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Վիվիան Պապոշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Ասատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Անահիտ Գիրիչեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Գիրիչեան եւ զաւակունք
Նաթալի Գիրիչեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապոշեան Յարութիւնի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սօսի Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լենա Նաճարեան եւ դուստրը Փաթիլ
Տէր եւ Տիկ. Մինաս եւ Անի Մինասեան եւ զաւակները Նշան, Նուարդ եւ Կտրիճ
Տիար Վարդգէս Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան
Տիկ. Նանիկ Նաճարեան
Տիկ. Մաքրուհի Նաճարեան -Արշաթ
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Սոնա Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տաւուտ եւ Ռանա Արշաթ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մազըն եւ Սոնիա Քննօ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շիրակ եւ Անի Նաճարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տէվըդ եւ Կարինէ Նաճարեան-Քրուք եւ զաւակունք
Արազ եւ Սիփան Նաճարեաններ
Օրդ. Լոռի Նաճարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նաճարեան Առաքելի մահուան Ա. տարելիցին


Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Անահիտ Յակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան
Տէր եւ Տիկ. Սերուժ եւ Զեփիւռ Թովմասեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէրէմեան Մատթէոսի մահուան Ա. տարելիցին
Պէրէմեան Արսէնի եւ Արշալոյսի հոգիներուն
 
Երուանդ եւ Մանուշակ Տապպաղեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տապպաղեան Լիլի-ի, Աղաւնի-ի եւ Յակոբի հոգիներուն