ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասարճեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Լիզա Գէորգեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Թալին Փօստալեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Մարինա Եագուպեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Բէկի Մելքոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Մակի Մնտիկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղարիպեան-Քէլէշեան Շուշանի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Թանիա Գորայեան եւ ընտանիք
Տիկ. Նինա Գորայեան եւ ընտանիք
Օրդ. Նուարդ Գորայեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գորայեան Զաւէնի մահուան 2-րդ տարելիցին
Գորայեան Շնորիկի եւ համայն Գորայեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Լոր Քէշիշեան
 Անժէլինա Ռաֆֆօ եւ զաւակունք
Յովիկ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Քէշիշեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արփի Աջապահեան եւ զաւակունք
Վազգէն եւ Նաթալի Օհաննէսեաններ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քէշիշեան Գրիգորի մահուան 12-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պալճեան Կարապետի մահուան 32-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Արմենակ եւ Վիքի Գալուստեան եւ զաւակունք
Տիկ. Ալիս Կարօյեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գալուստեան Մնացականի, Վարսենիկի, Վիօլէթի եւ Խաչիկի
Սարգիսեան Վարդգէսի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Մակի Մնտիկեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Համայն Մնտիկեան, Փօլատեան եւ Քէլէշեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն