ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Յ.Դ. Սողմոն Թէհլիրեան Կոմիտէութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մայիսեան բոլոր նահատակներու յիշատակին

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նաճարեան-Փնճոյեան Սեդա-ի մահուան եօթնօրէքին

Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մկրտիչ եւ Կիլտա Մելքոնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրանդ եւ Այտա Մելքոնեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զքօ-Նազարեան Անահիտի մահուան եօթնօրէքին
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Սոնա Ֆարրա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարպիս եւ Անահիտ Գոլանճեան եւ զաւակունք
Տիար Վիգէն Գոլանճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գոլանճեան Անժէլի մահուան 40-քին

Մոնաֆարեան եւ Կիւլէսէրեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մոնաֆարեան Լուսինի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Վահրամ եւ Լուսին Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սալի Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Մարալ Էմինեան
Տէր եւ Տիկ. Վահագ եւ Փաթիլ Էմինեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէր Պետրոսեան Մարալ-Մարի-ի մահուան 40-քին

Տիկ. Ազնիւ Զարացեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողիկ Զարացեան եւ զաւակունք
Վօլգա Ագըլեան եւ Սեւան Մարկարոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ Մարկարոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէր Պետրոսեան Մարալ-Մարի-ի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Ալէն Տէր Մինասեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Էտուին Տէր Մինասեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Իսկանտարի-Տէր Մինասեան Ռիմա-ի մահուան 40-քին
Տէր Մինասեան Երուանդի մահուան 3-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Զարուհի Բրուտեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հէքիմեան-Բրուտեան Արփինէ-ի մահուան Ա. տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Սիւզի Շիրինեան եւ զաւակը Արմէն
Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Հիլդա Սիմոնեան
Տիկ. Սիրան Շիրինեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ալպէրթ եւ Թամար Աճէմեան
Տէր եւ Տիկ. Մարչէլօ եւ Նաթալի Քարպոնէ
Տէր եւ Տիկ. Ռայէն եւ Անիթա Սորէս
Տէր եւ Տիկ. Միհրան եւ Ճուանա Սիմոնեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սիմոնեան Սիրվարդի մահուան 3-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Պետրոս եւ Հերմինէ Թունճարեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սիմոնեան Սիրվարդի մահուան 3-րդ տարելիցին
Շիրինեան Ճորճի մահուան 3-րդ տարելիցին


Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան
Տիար Օհաննէս Օհաննէսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Օհաննէսեան Իւղաբերի մահուան 3-րդ տարելիցին

Տիկ. Նուրից Տէմիրճի
Տիկ. Պերճուհի Ըրթըն եւ զաւակը
Տիար Եղիշ Տէմիրճի եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Բենօ Տէմիրճի եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սեզար Ըրթըն եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէմիրճի Եղիա-ի մահուան 18-րդ տարելիցին
Անթունեան Անդրանիկի եւ համայն Տէմիրճի, Գասպարեան, Գույումճեան,
Կըվօղլանեան եւ Պօղոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն


Տէր եւ Տիկ. Ստեփան եւ Հուրի Նաճարեան եւ Դուստրը Լոռի
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Սօսի Աթիկեան
Տիկ. Սօսէ Տէրտէրեան եւ Դուստրը Ալիք
Տեարք Վիգէն եւ Սեւակ Տէրտէրեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Դինա Տէրտէրեան եւ զաւակները Տարօն եւ Լիա
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէրտէրեան Համբարձումի եւ Սաթենիկի
Համայն Տէրտէրեան, Ճէլատեան եւ Սարաֆեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն