ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրճալեան-Գազանճեան Լուսինի մահուան եօթնօրէքին
 
                        Տէր եւ Տիկ. Սերժիկ եւ Տիանա Մսրխանեան եւ զաւակը Դիօ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սոնիկ-Տոնա Նազարեանի մահուան առիթով
 
Տիար Ամըր Աթիշա եւ զաւակունք
       Նիտալ Աթիշա
Տէր եւ Տիկ. Խաչատուր եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Արծվիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անի Խաչատուրեան եւ զաւակը
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Աղուան եւ Սօսի Պետրոսեան եւ զաւակունք
                                                                     Զաքարեան Քոյրեր
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ եւ Եղիսաբէթ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Վարսենիկ Ղանաղուրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթիշա Ծովինարի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Մարալ Մքլակըն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Նորա Տայեան եւ դուստրը
Տէր Յարութիւն Քահանայ եւ Երէցկին Լուսին Սապունճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պապլանեան Լուսինի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սեւան Աբգարեան եւ զաւակները Աբգար, Պօղոս եւ Կարօտ
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Սիլվա Աւագեան
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Կարին Օդճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբգարեան Սարգիսի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուհի Փիլաւճեան եւ զաւակը Զոհրապ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կէրկէրեան Կարապետի, Եղիսաբէթի, Արաքսի-ի, Մաքրուհի-ի
Համայն Կէրկէրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուհի Փիլաւճեան եւ զաւակը Զոհրապ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փիլաւճեան Յովհաննէսի եւ Եսթէրի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վասիլի եւ Մակի Հաննա եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Մատլէն Մովսէսեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գէորգ Սամուէլի, Տէր Առաքելեան Շնորիկի
Գալուստեան Ռոզի եւ Գապէնճեան Պերճուհի-ի հոգիներուն
 
Տիար Սեպուհ Տէմիրճեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Տէմիրճեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Հայկ եւ Ալին Բէլթէկեան եւ ընտանիք
Տիկ. Յասմիկ Ապի Զէյտ
Տէր եւ Տիկ. Ժանօ եւ Ռիթա Փիլիպոսեան
Տէր եւ Տիկ. Արսէն եւ Անի Պետրոսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէմիրճեան-Փիլիպոսեան Ատրինէ-ի
Տէմիրճեան Խորէնի եւ Ազատուհի-ի
Խուռի Սեդա-ի եւ Ժոզէֆի
Բէլթէկեան Սահակի, Ապի Զէյտ Իսկէնտրի
Համայն Տէմիրճեան, Փիլիպոսեան, Պետրոսեան, Ապի Զէյտ եւ Բէլթէկեան գերդաստանի ննջեցելոց