ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Աշխէն Մայիսեան եւ Դուստրը Թալին
Տէր եւ Տիկ. Նորայր եւ Թամար Թիւֆէնկճեան
Տիար Կրիկորի Մայիսեան եւ Օրդ. Ռոզանա Ներսէսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մայիսեան Գէորգի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գասպար եւ Գարօլին Թաշճեան եւ զաւակունք
Տիար Վիգէն Թաշճեան
Տիար Հրաչ Թաշճեան
Տէր եւ Տիկ. Պետիկ եւ Ազնիւ Թարխանեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թաշճեան Թագուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Սոնա Ֆարրա եւ զաւակունք
Տիար Վիգէն Գոլանճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գոլանճեան Անժէլի մահուան Ա. տարելիցին
Գոլանճեան Աւետիսի մահուան 11-րդ տարելիցին
Համայն Գոլանճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Անի Գազարեան եւ զաւակները Վաչէ եւ Անդրէ
Տէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Վարդի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տիար Ղազար Գազարեան
 Տէր եւ Տիկ. Կարպիս եւ Ռաքէլ Տարագճեան
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուկ Չօփուրեան
Տէր եւ Տիկ. Իմատ եւ Թամար Պիշէ
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Հռիփսիմէ Գասարճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գազարեան Ճօ-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Անի Գազարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մանօ եւ Վարդի Տէր Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Հռիփսիմէ Գասարճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէկիրմէնճեան Գէորգի մահուան 5-րդ տարելիցին
Տէկիրմէնճեան Սեդա-ի մահուան 14-րդ տարելիցին
Համայն Տէկիրմէնճեան եւ Բանճարճճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Միսակ եւ Արշօ Տարագճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գազարեան Ճօ-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
Տարագճեան Մարի-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
Համայն Գազարեան եւ Տարագճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Արփի Աւագեան եւ զաւակը Կարօ
Տէր եւ Տիկ. Սասուն եւ Նայիրի Աւագեան եւ զաւակունք
Տիար Կարօ Աւագեան
Լօրի Աւագեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աւագեան Հռիփսիմէ-ի, Գրիգորի եւ Անի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պարէթ եւ Մարգօ Սանթուրճեան
Տէր եւ Տիկ. Մարգար եւ Նայիրի Սանթուրճեան եւ զաւակները Էլա եւ Նայեա
Տէր եւ Տիկ. Մելքոն եւ Նարսիս Մելքոնեան
Տէր եւ Տիկ. Գաբրիէլ եւ Քաթիա Մելքոնեան  եւ զաւակները Զաքար եւ Վիքթորիա
Տէր եւ Տիկ.  Քրիս եւ Ռիթա Մելքոնեան եւ զաւակը Զօի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելքոնեան Գաբրիէլի, Նուարդի եւ Հալաճեան Պայծառի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պարէթ եւ Մարգօ Սանթուրճեան
Տէր եւ Տիկ. Մարգար եւ Նայիրի Սանթուրճեան եւ զաւակները Էլա եւ Նայեա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սանթուրճեան Մարգարի եւ Սիւզանի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Մարալ Շաննագեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սէֆէրեան Լուսինի հոգւոյն