ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն

Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մխսիարթինեան Արշալոյսի մահուան եօթնօրէքին

Տէր եւ Տիկ. Աւետիս եւ Արաքսի Գրժիքեան
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Նայիրի Գրժիքեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մարի-Ռոզ Գրժիքեան եւ զաւակունք
Տիկ. Արփի Աճէմեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Միքայէլեան Արուսեակի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շողիկ Մազեան-Ժամկոչեան եւ դուստրը Թալին
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Սեդա Մազեան-Պսելիս եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռոմել եւ Միրէյ Ենովքեանս եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կարպիս եւ Անի Ժամկոչեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մազեան Զապէլի մահուան 2-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Էտմոն եւ Մոնիք Պաքոս
Փաթիք եւ Նաթաշա Պաքոս եւ զաւակունք
Քօլ եւ Մելանի Պաքոս
Տիկ. Ռոզա Պետրոսեան եւ Դուստրը Ալին
Տէր եւ Տիկ. Նատին եւ Անտրու Ռոզնֆէլտ
Տիար Ժան Պաքոս եւ զաւակները Անէթ եւ Էմի
Սաշա եւ Էմմա Պաքոս
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պաքոս Ալպէրի մահուան 2-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Շանթ Թոսունեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պապիքեան Վազգէնի մահուան 3-րդ տարելիցին

Տիկ. Արշօ Կոստանեան

Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Մարալ Կոստանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անի Տէմիրճեան եւ զաւակունք

Օրդ. Էլիզ Պուտագեան

Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Պուտագեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարդան Պուտագեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կոստանեան Աբրահամի մահուան 17-րդ տարելիցին
Կոստանեան Լեւոնի, Նարինէ-ի, Կարապետի եւ Իսահակի հոգիներուն

Տիկ. Սօֆի Տէմիրճեան

Տէր եւ Տիկ. Քրիս եւ Անի Ալմիտա եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Լենա Լիպարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Քէյն եւ Սիլվի Փաթրիք եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէմիրճեան Սահակի մահուան 18-րդ տարելիցին

Զաւակները եւ Թոռները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն

Գոլանճեան Յարութիւն եւ համայն Գոլանճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն

Տէր եւ Տիկ. Իսկէնտր եւ Նանոր Կիրակոսեան եւ զաւակունք

Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քօճօղլանեան Կարապետի հոգւոյն

Զաւակները եւ Թոռները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն

Տէր Սահակեան Կարապետի եւ համայն Տէր Սահակեան եւ Աշիրեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն