ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Քիւփէլեան Եղիա Սարգիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրայր Սասունեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Ղազարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Միրնա Մինասեան-Սէնէքէճեանի
Ալպէր-Նարեկ Սէնէքէճեանի մահուան առիթով
 
Տէր եւ Տիկ. Թոմաս եւ Լենա Չագուճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Միշել Չագուճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սոնա Շահինեան եւ զաւակը Ռաֆֆի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գասարեան-Իստէֆան Անի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Արաքսի Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Վարուժ եւ Լիսա Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Հիլդա Թապրիզի եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Թալին Գրիգորեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Փիլաւճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրիգորեան Յակոբի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Մոնա Աբրահամեան
Տէր եւ Տիկ. Վահան եւ Ժագլին Աճէմեան եւ զաւակները Սարին եւ Լորի
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Ըսթէֆնի Աբրահամեան եւ զաւակը Միա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբրահամեան Հրաչի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Մարալ Գաւասեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գաւասեան Սօսի-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Մարկարոսեան եւ Ագըլեան ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարկարոսեան Աղաւնի-ի մահուան 9-րդ տարելիցին
Մարկարոսեան Սարգիսի եւ համայն Մարկարոսեան, Սէմէրճեան եւ Պետրոսեան
Գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ.Զոհրապ եւ Մարալ Պէքարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պէքարեան Կրէկի մահուան 10-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աբրահամեան Սարգիսի եւ Արշալոյսի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Ղազարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան Ներսէսի եւ Սոնա-ի հոգիներուն