ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կտակարարներու Հանգուցեալ Յարութիւն Պուտուրեանի,
Վերոնիքա Թանաշեանի, Սիւզի Փամպուքճեանի, Նուարդ Դաւիթեանի, Երուանդ Պապոքեանի,
Լուիզա Անտրէքեանի, Ռուբէն Գասնաքեանի, Սալի Խոսրովեանի, Եօլանդ Պուտագեանի,
Գուրգէն-Գըրգ Մակարեանի, Յարութիւն Եսայեանի, Մանիակ Վարդանեանի եւ Աղաւնի Լանթոսի հոգիներու խաղաղութեան
 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աթիքեան Սիրարփի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Ալին Սարգիսեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Վարդանի մահուան առիթով
 
Տիկ. Ծիլա Գուրճաքեան եւ Դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լիզա Գույումճեան եւ զաւակը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարս-Արա Գուրճաքեանի մահուան 40-քին

 
Տիկ. Անի Տէր Պետրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Արփի Ալթունեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Միլա Տէր Պետրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Մարինա Նահապետեան
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Լենա Տէր Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Շէրի Տէր Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անահիտ Սավաեա
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Թերեզ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Ֆլօրա Վարդանեան եւ զաւակունք
Տիկ. Յասմիկ Պապեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Պետրոսեան Յովհաննէսի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Էտի եւ Ալիս Տաղլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Մակի Տաղլեան
Տէր եւ Տիկ. Ռազմիկ եւ Ռոզին Աբգարեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Բենօ եւ Հռիփ Տէմիրճի
Տէր եւ Տիկ. Եարէկ եւ Զեփիւռ Ռատնզքի
Տէր եւ Տիկ. Հայկ եւ Նայիրի Աւետիքեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Անի Տաղլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տաղլեան Յարութիւնի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շաքէ Ալաճաճեան եւ զաւակունք
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ալաճաճեան-Փիլաւճեան Ռոզինի մահուան Ա. տարելիցին
Ալաճաճեան-Մսրլեան Անայիսի մահուան Ա. տարելիցին
 
Մարիա Հինտոյեան
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Հինտոյեան Անդրիասի մահուան Ա. տարելիցին
 
Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Շիրոզեան Գէորգի եւ Ազատի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Արփի Շիթիլեան եւ զաւակները Հուրի եւ Սեւան
Տիարք Կարպիս եւ Շահան Մաթոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Թամար Մաթոսեան եւ զաւակները Կարին եւ Էմմա
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մաթոսեան Երուանդի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տիար Նշան Տէր Յովակիմեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Ռոզիկ Տէր Յովակիմեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Լիզա Մալխասեան
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Յովակիմեան Թալինի մահուան 5-րդ տարելիցին
Չագմաքեան Կասիա-ի մահուան 5-րդ տարելիցին
 
Սարգիսեան Քոյրեր եւ Եղբայրներ
 ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սարգիսեան Ազատուհի-ի մահուան 11-րդ տարելիցին
Փանոսեան Շահէ-ի մահուան 12-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Գըլճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գըլճեան Սեդա-ի եւ Ժոզէֆի հոգիներուն
 
Տիկ. Անի Թորոսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թորոսեան Սարգիսի, Յակոբի եւ Թագուհի-ի եւ համայն Թորոսեան գերդաստանի
Ննջեցեալներու հոգիներուն