ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մահտէսեան Ժիւլիէթի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կիրակոսեան Էօժէնի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք, Հոգաբարձութիւնը եւ Սարկաւագաց Դասը
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Ժիւլի Շէհիրեան
Տիար Հրաչ Շէհիրեան
Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան
Տիար Օհաննէս Օհաննէսեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Լենա Գրիգորեան
Տիկ. Սիրվարդ Միքայէլեան եւ զաւակունք
Տիկ. Լուիզա Պարտագճեան
Տիկ. Ազնիւ Պոյաճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Բարեշնորհ Մանուէլ Աւագ սարկաւագ Շէհիրեանի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Զապէլ Խանծողեան
Տիկ. Սոնա Արթինեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սեդա Սաաթճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Լիզէթ Սաաթճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Մարալ Հասրճեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ներսէս Գառնիկ Խանծողեանի մահուան առիթով
 
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Տիգրանուհի Պալեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սալբի Պալեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Փաթիլ Պալեան
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Սինթիա Միրզա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Պալեան-Փանոսեան Սիրվարդի մահուան առիթով
 
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Անահիտ Յակոբեան
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Վարսենիկ Ղանաղուրեան
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ եւ Եղիսաբէթ Զաքարեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Յակոբեան Արփիարի մահուան 40-քին
Յակոբեան Արամի եւ Ազնիւի հոգիներուն
 
 
Տէր եւ Տիկ. Սերոբ եւ Գոհար Ղազարեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ղազարեան-Նիքոզ Մարի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Տիանա Թնկրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մելիքեան-Թնկրեան Լուսինի մահուան 40-քին
 
Տիար Աղբեր Թիթիզեան
Տէր եւ Տիկ. Սեդրակ եւ Յասմիկ Բաբիսեան եւ զաւակը Արէն
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Ալին Թիթիզեան եւ զաւակները Ռիթա եւ Կարէն
Տէր եւ Տիկ. Թորոս եւ Ռիթա Քարակէօզեան եւ զաւակները Մհեր եւ Սերուժ
Տէր եւ Տիկ. Եզնիկ եւ Պրանտի Թիթիզեան եւ զաւակը Էմմա
Տէր եւ Տիկ. Շահէ եւ Ատրինէ Բաբիսեան
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լորի Սարքունի եւ զաւակները Մովսէս եւ Լարա
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թիթիզեան Դշխունի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Գոհարիկ Կարպուշեան, զաւակները եւ թոռները
Տէր եւ Տիկ. Ժիրայր եւ Աստղիկ Կարպուշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մատթէոս եւ Մարօ Տէրտէրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մանուէլ եւ Սիլվա Պէտիրեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Կարպուշեան Յակոբի մահուան 2-րդ. Տարելիցին
Երէմեան Գրիգորի մահուան Ա. տարելիցին
Համայն Կարպուշեան, Տէրտէրեան եւ Երէմեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Ալիծ Պոստանեան
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Գարօլ Խանամիրեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ունճեան Արաքսի-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
Տաղլեան Սեդրակի եւ համայն Տաղլեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Լուսին Գրճալեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Գրճալեան Գէորգի մահուան 7-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Օսիկ Մխսիարթինեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Էլլա Մխսիարթինեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մխսիարթինեան Ներսէսի մահուան 25-րդ տարելիցին
Մխսիարթինեան Յովհաննէսի մահուան 13-րդ տարելիցին