ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռիթա Թղլեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շողիկ Մազեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Թղլեան Մարի-ի մահուան 40-քին

Տէր եւ Տիկ. Ցոլակ եւ Սեւան Աթանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Սեդա Աթանոսեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սիլվա Մարգարեան եւ զաւակունք
Տեարք Յակոբ եւ Զոհրապ Զօքեան
Տիկ. Անժէլ Աթանոսեան
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայի Յանձնախումբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զօքեան-Բաշայեան Թրուանտա-ի մահուան 40-քին

Տիկ. Լիւսի Իզմիրեան եւ զաւակները Սիմոն եւ Մեղրի
Տիար Էտի Գաւաքեան
Տիկ. Անուշ Իզմիրեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Աննա Իզմիրեան եւ Դուստրը Սօսէ
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արմինէ Իզմիրեան եւ զաւակը Արամ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Իզմիրեան Յաբէթի մահուան 2-րդ տարելիցին

Սեւան Աբգարեան եւ զաւակները Աբգար, Պօղոս եւ Կարօտ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աբգարեան Սարգիսի մահուան 4-րդ տարելիցին

Երէցկին Սոնա Պետրոսեան
Տէր եւ Տիկ. Ռուբէն եւ Կարին Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Միրնա Պետրոսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հոգելոյս Տ. Վարանդ Աւ. Քհնյ. Պետրոսեանի վախճանման 20-րդ տարելիցին