ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

 Հ.Օ.Մ.-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի Վարչութիւն
Տոհմիկ Օրուայ Յանձնախումբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սուրիահայ զոհերուն եւ նահատակ հերոսներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վասելի եւ Մակի Հաննա եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Վարանդ եւ Մատլէն Մովսէսեան եւ ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տալկարեան-Տէմիրճեան Արմինէ-ի մահուան 40-քին
 
Նորա Տէր Պետրոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Փանոսեան Էլիզապէթի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Ծաղիկ Քէօշկէրեան
Ռոզիկ Մինասեան եւ զաւակունք
Նուարդ Ասայեան
Սիլվա Պոյաճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէօշկէրեան Յովսէփի մահուան 8-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Նայիրի Մուպայէթ եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յովակիմեան Յովակիմի եւ Օդէթի հոգիներուն