ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ Մասնաճիւղի Վարչութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի շարքերէն առ յաւետ բաժնուած ննջեցեալ քոյրերու եւ եղբայրներու հոգիներուն
 
Ունճէյեան Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Օհաննէսեան Գրիգորի մահուան եօթնօրէքին
Համայն Օհաննէսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Արմէնուհի Պետրոսեան եւ զաւակները Կարին, Սեւան, Արազ եւ Շահան
Տէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Լենա Պետրոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պետրոսեան Պետրոսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարալ Ետիկեան
Տիար Պօղոս Ետիկեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ետիկեան Յովհաննէսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Անուշ Շահինեան  
Տիարք Արա, Ռաֆֆի եւ Շանթ Օտապաշեաններ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յովսէփ Պետրոսի մահուան 40-քին
Օտապաշեան Աբրահամի, Սառա-ի, Կարօ-ի եւ Յակոբի
Շահինեան Ասպետի, Հայկի եւ Զեփիւռի հոգիներուն
 
Մեղեդի եւ Իշխան Էթէմէզեաններ
Էթէմէզեան Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Էթէմէզեան Գեղանի-ի մահուան 40-քին
 
Տիար Հէնրի Աբրահամեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արամեան-Աբրահամեան Հէնրիէթի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տիկ. Նազիկ Գաբրիէլեան եւ զաւակը Շանթ
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Նուշիկ Միքայէլեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գաբրիէլեան Գաբրիէլի մահուան Ա. տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Ռոզալին Զէյթունլեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Մհեր եւ Ալին Զէյթունլեան եւ ընտանիք
Տիկ. Մարի Թօփէյեան եւ ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գալանճեան-Զէյթունլեան Վարդուհի-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Զուարթ Պօղոսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պօղոսեան Լեւոնի մահուան 9-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Անուշ Իզմիրեան
Տիկ. Լիւսի Իզմիրեան եւ զաւակները Սիմոն եւ Մեղրի
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Աննա Իզմիրեան եւ դուստրը Սօսէ
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արմինէ Իզմիրեան եւ զաւակը Արամ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Իզմիրեան Եսայի-ի մահուան 20-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Ազնիւ Պոյաճեան եւ զաւակները

Պոյաճեան Յակոբի մահուան 32-րդ տարելիցին
 Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տիարք Ժան եւ Քերովբ Պալճեաններ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հայտոստեան Ճոնի-ի նահատակութեան 37-րդ տարելիցին