ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հալլաճեան Մանուէլի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Իստամպուլեան Զուարթի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մասոյեան Վրէժի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համբարեան Սարգիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր Ունճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ունճեան Յարութի մահուան 2-րդ տարելիցին
Ունճեան Մինասի մահուան 3-րդ տարելիցին
Համայն Ունճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն