ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՅԴ “Սողոմոն Թէհլիրեան” Կոմիտէութիւն
ՀՅԴԳԵՄ “Սիմոն Զաւարեան” Մասնաճիւղ
ՀՅԴԳՊՄ “Քրիստափոր Միքայէլեան” Մասնաճիւղ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
44-օրեայ Արցախեան պատերազմի մեր բոլոր նահատակներուն
Ընկ. Քրիստափոր Արթինի, Ընկ. Յարութ Փանոյեանի, Ընկ. Մոսիկ Սէքլէմեանի
Եւ Ընկ. Յակոբ Ասթարճեանի նահատակութեան 2-րդ տարելիցին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէլէշեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Նիզակ եւ Էլօ Տէր Յովակիմեան
Օրդ. Թագուհի Էմիրզեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ղազարեան Տոքթ. Տանի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Քնար Չիթճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Չիթճեան Հերմինէ-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սօսի Կորկիսեան
Տիար Յակոբ Յակոբեան
Օրդ. Նայիրի Յակոբեան
Տէր եւ Տիկ. Օհան եւ Թամար Օհաննէսեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Արաքսի Շահպազեան
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Թամար Շահպազեան եւ զաւակունք
Տիար Պետրոս Մելքոնեան
Նալանճեան Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Յակոբեան Տիրանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ Գոչեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պահչէճեան Ռոզինի մահուան 40-քին
Գոչեան Ճոզէֆինի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Էլիզ Արթին եւ զաւակները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արցախեան Նահատակ Քրիստափոր Արթինի նահատակութեան 2-րդ տարելիցին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Փիէր եւ Մարալ Ճամճէքեան
Տիար Կարօ Ճամճէքեան
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Գրիգոր եւ Կարինէ Պէպէճեան եւ զաւակը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ժանէթ Մարտիկ-Գուզուճեանի մահուան 6-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Թագուհի Թշապուրեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լուսին Թէճիրեան
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Հեղինէ Զէրէցեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Թշապուրեան Վրէժի եւ համայն Գիրէթեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն