ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գոլանճեան Անժէլի մահուան եօթնօրէքին

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մոնաֆարեան Լուսինի մահուան եօթնօրէքին

Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Զարուհի Համբարձումեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համբարձումեան Արամի մահուան եօթնօրէքին

Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Օմար եւ Ռիթա Ռոտրիկզ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գարլ եւ Լիզա Տիօտաթ եւ զաւակունք
Զաքարեան Քոյրեր
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ եւ Եղիսաբէթ Զաքարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Վարսենիկ Ղանաղուրեան
Տիար Յարութիւն Յակոբեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկոսեան Արա-ի մահուան 40-քին

Տիկ. Մատլէն Աղամանուկեան
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Սիլվա Աղամանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հայկ եւ Մարալ Թոքաթլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Թամար Աղամանուկեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սալբի Թոքաթլեան
Տէր եւ Տիկ. Նիզակ եւ Էլօ Տէր Յովակիմեան
Օրդ. Էմիրզեան
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Մանուշակ Յակոբեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աղամանուկեան Աբրահամի մահուան Ա. տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզա Շիշոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Ալինա Շիշոյեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Շիշոյեան Մարի-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
Շիշոյեան Անդրանիկի հոգւոյնՏիկ. Մարիամ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սարգիսեան Սարգիսի մահուան 24-րդ տարելիցին

Օրդ. Սեդա Մարկոսեան
Տէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ Արմիկ Զաքարեան
Տէր եւ Տիկ. Օմար եւ Ռիթա Ռոտրիկզ եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գարլ եւ Լիզա Տիօտաթ եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկոսեան Մարի-ի, Աւետիսի եւ Ալիսի հոգիներուն