ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Չիթճեան Հերմինի մահուան եօթնօրէքին

 
Տէմիրճեան Ընտանիք
Արուշեան Ընտանիք
Յովսէփեան Ընտանիք
Մեսրոպեան Ընտանիք
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն
Տիկ. Անի Հոթոյեան-Ժօլի
Տէր եւ Տիկ. Արթօ եւ Վանին Գապասաքալեան
Տիկ. Սիրվարդ Շայն եւ Ընտանիք
Անի Շայն
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Անի-Անահիտ Տէմիրճեանի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Դաւիթ եւ Գարօլին Մուրատ եւ Դուստրը Ճիւլի
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գայայեան-Սվաճեան Զարուկի մահուան 40-քին
 
Տէմիրճեան Ընտանիք
Արուշեան Ընտանիք
Յովսէփեան Ընտանիք
Մեսրոպեան Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արուշեան Անի-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
Մահտեսեան Ալիսի եւ Նիզիպլեան Մարի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Գարլ եւ Լինա Պրանտըս
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Եօրգըն Պրանտըսի մահուան 3-րդ տարելիցին
Ինկըլպրդ եւ Լիզա Պրանտըսի հոգիներուն
 
Տիար Յարութիւն Մարանճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարանճեան Թագուհի-ի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մելքոնեան Լեւոնի եւ Ատրինէ-ի հոգիներուն
 
 
Անի Սէրմանուկեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սէրմանուկեան Յովսէփի եւ Մագրուհի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Անի Մատէնեան
Տէր եւ Տիկ. Մուշեղ եւ Պերճուհի Սէրայտարեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սէրայտարեան Օհաննէսի եւ Զուարթի  հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Միսակ եւ Սիլվա Իստանպուլեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արթինեան Յակոբի եւ Ալիսի
Իստանպուլեան Կարապետի եւ Սիրանուշի
Ռուստուկեան Սարգիսի եւ Մորիս Ֆարի հոգիներուն