ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեանի թելադրութեամբ
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Երեւանի “Սուրմալու” առեւտրական կեդրոնի մէջ տեղի ունեցած պայթումին հետեւանքով
Զոհուած Հայորդիներու հոգիներուն
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սարգիսեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ալիս Պօղոսեան եւ զաւակները Հուրիկ եւ Ծովինար
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Նսրին Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Պօղոսեան եւ Դուստրը Թամար
Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Անի Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ. Խաժակ եւ Լենա Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շաքէ Ալաճաճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պօղոսեան Աւետիսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Վերա Եարտմեան
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Քրիստին Եարտմեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճօնի եւ Գարօլին Եարտմեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Լարա Յովնանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Շաքէ Ալաճաճեան
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Զապէլ Ագըլեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Եարտմեան Բենօ-ի մահուան 40-քին
Պզտիկեան Վարդանի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Եարտմեան եւ Պզտիկեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն Տաւուտեան եւ զաւակը Պետրոս
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Մարիա Այվազեան
Տիար Մելքոն Քարկոցեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տաւուտեան Խաչիկի մահուան 40-քին
 
Օրդ. Սիւզի Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիւզան Նաճարեան եւ Ընտանիք
Տիար Մելքոն Քարկոցեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նաճարեան Միսակի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Օննիկ եւ Լիւսի Ֆրունճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Սամիր եւ Նայիրի Կրկիս
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գույումճեան Սիրանուշի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Գեղուհի Փիլաւճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կէրկէրեան Կարապետի, Եղիսաբէթի,  Արաքսի-ի եւ Մաքրուհի-ի հոգիներուն
 
Տիկ. Սոնա Փափազեան
Տէր եւ Տիկ. Գեղամ Փափազեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ Մաթիաս եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Փափազեան Քնարիկի, Գալուստի, Մաթիասի եւ Սամի-ի հոգիներուն