ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Եարտըմեան Բենօ-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիար Հայկ Տէրտէրեան
Տէր եւ Տիկ. Ժագ եւ Սիլվա Քէրքոնեան եւ Ընտանիք
Տիար Սիմոն Տէրտէրեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէրտէրեան-Քէօշկէրեան Ալիսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Քրիստին Օհանեան
Տիարք Սեպուհ եւ Սերժ Օհանեան
Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Ռիթա Ներսէս
Տէր եւ Տիկ. Օհաննէս եւ Սիլվա Թէլեան
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Ժումանա Ներսէս
Օրդ. Թալին Ներսէս
Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս եւ Ծովինար Ներսէս
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Օհանեան Յովիկի մահուան 40-քին
Ներսէսեան Ներսէսի մահուան 40-քին