ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Օրդք. Հայկուհի եւ Լենա Չագմաքեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գազարեան Ժանօ-ի եւ Քէյն Դանիէլի մահուան առիթով
 
Տիար Վարդկէս Նաճարեան
Տէր եւ Տիկ. Դէվըդ եւ Կարինէ Նաճարեան-Քրուք եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շիրակ եւ Անի Նաճարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Շաքէ Պօղոսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Մարիամ Փնճոյեան
Համայն Վարդանեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նաճարեան-Փնճոյեան Սեդա-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Օսիկ Մխսիարթինեան
Տէր եւ Տիկ. Արի եւ Վարդուկ Քէսկինեան
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Ծովիկ Մխսիարթինեան եւ զաւակները Ճոնի եւ Փաթիլ
Տիկ. Հերմին Մխսիարթինեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Էլլա Մխսիարթինեան
Տէր եւ Տիկ. Տարօն եւ Նարէ Քէսկինեան
Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Բալիկ Քէսկինեան
Տիար Երուանդ եւ Օրդ. Մանուշակ Տապպաղեան
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռիթա Թղլեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մխսիարթինեան Արշալոյսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Արաքսի Պէքմէզեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ֆատիա Ճանոյեան
Տիար Յարութ Ճանոյեան
Տէր եւ Տիկ. Կրէկ եւ Սիլվա Սորֆազլեան
Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Զարմինէ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Անի Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տիար Դաւիթ Պէքմէզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ճէսիքա Սորֆազլեան
Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Դալար Շարապխանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիք եւ Նաթալի Քաթսէրիս
Տեարք Դաւիթ եւ Մհեր Ճանոյեան
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Ցոլեր Ճանոյեան եւ զաւակունք
Տիար Հրայր Ճանոյեան եւ Օրդ. Սեդա Ճանոյեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճանոյեան Անահիտի մահուան 40-քին
 
 
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Սալբի Ճգնաւորեան եւ զաւակունք
Կարինէ Ճգնաւորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Վահէ եւ Սոնիա Մանուկ եւ Դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Դէյվ եւ Էլիզ Պլոճէթ
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Հիլդա Ղուրպանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Կրիշ եւ Զինա Միրզաբէկեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճգնաւորեան Հայդի-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գասարճեան Սարգիսի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Անժէլ Արթինեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Արթինեան Կարօ-ի մահուան 4-րդ տարելիցին
Արթինեան Յակոբի, Աղաւնի-ի եւ Տիգրանուհի-ի
Զատիկեան Յովհաննէսի եւ Եփիմէ-ի
Պապիքեան Սեւկիւլի եւ Աւետիսի հոգիներուն
 
Տիկ. Լօր Քէշիշեան
Անժէլինա Ռաֆֆօ եւ զաւակունք
Յովիկ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Ռաֆֆի Քէշիշեան եւ Ընտանիք
Նաթալի եւ Վազգէն Օհաննէսեաններ
Տիկ. Արփի Աջապահեան
Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս եւ Ռոզին Քէշիշեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէշիշեան Գրիգորի մահուան 11-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սանդուխտ Պալճեան եւ զաւակները Ժան եւ Քերովբ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պալճեան Կարապետի մահուան 31-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Թորոս եւ Զանի Մեսրոպեան եւ զաւակները Մեղրի եւ Վարագ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մեսրոպեան Բիւզանդի եւ Սեդա-ի
Շահինեան Կարօ-ի եւ Մարօ-ի հոգիներուն
 
Տիար Երուանդ եւ Օրդ. Մանուշակ Տապպաղեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տապպաղեան Լիլի-ի, Յակոբի եւ Աղաւնի-ի հոգիներուն