Հայրապետին շուտափոյթ ապաքինման համար:

Սբ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք, հոգաբարձութիւնը, սարկաւագաց դասը, դպրաց դասը եւ ծուխիս հաւատաւոր ժողովուրդը կ’աղօթէ Վեհափառ Հայրապետին շուտափոյթ ապաքինման համար:՝

*******

St. Mary Armenian Apostolic Church’s Pastors, trustees, deacons, acolytes, and congregation members wish Catholicos Aram I a speedy recovery.