ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Մելքոն եւ Զէտէնքա Մելքոնեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան եւ ընտանիքՏիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Ազատ եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վիգէն եւ Գարէն ԱհարոնեաններՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱհարոնեան Պերճուհի-ի մահուան 40-քին Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ ընտանիքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊաղտիկեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՇմաւոնեան Տիգրանի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիլիթ Անտոնեան եւ զաւակները Նաթալի, Յարութ եւ ԱննաՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ Թարխանեան Պետիկի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւն Տէր եւ Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՄիսիրեան Յարութիւնի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔիլիսլեան Վէտա-ի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՕհաննէսեան Օհաննէսի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Սիլվա Թովմասեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Մարալ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԳօճա-օղլանեան Վարուժանի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՍարգիսեան Սուրէնի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Ուսամ եւ Վալիա ՂազարեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՂազարեան Մանուէլի մահուան 40-քինՄարտիրոսեան Լուսինի հոգւոյն Օսան, Թամար եւ Վանիկ ՓիլաւճեաններՏէր եւ Տիկ. Արարատ եւ Հուրի Փիլաւճեան եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱճէմեան Էլմաստի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Սէրկէ Պաղրամեան եւ զաւակունքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊաղրամեան Իրինա-ի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԳասարճեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Լիզա Գէորգեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ … Read more