ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Զարեհ եւ Պէթի Փօլատեան եւ զաւակունքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏողրամաճեան Հրաչի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Ալիս Տէր ՅարութիւնեանՏէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Սթէֆընի Տէր Յարութիւնեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Հռիփսիմէ ՏիշոյեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏիշոյեան Սերոբի մահուան 40-քին Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ զաւակը ՇանթՏէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ ՄարկարոսեանՏէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Հէլէրի … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Մայք եւ Սիլվա Պօղոսեան եւ ընտանիքՏիկ. Սօսի Մելքոնեան եւ զաւակներՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՄելքոնեան Ազատուհի-ի մահուան 2-րդ տարելիցինՄելքոնեան Արմէնի եւ Պետրոսի հոգիներուն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիար Յարութիւն ՄարանճեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԿէիկեան Ժանէթի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Ծիլա ՔէջէպաշեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔէջէպաշեան Մարալի մահուան եօթնօրէքինՔէջէպաշեան Միսակի մահուան 14-րդ տարելիցինՏէմիրճեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏէր Յարութիւնեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՇահազիզեան Անդօն-Լանիսի մահուան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՄուրատեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին Տիկ Նայիրի ՆահհասՏէր եւ Տիկ Տիգրան եւ Լորա ՆահհասՕրդ Վանա ՆահհասՕրդ Մատլէն … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱնախասեան Գագիկի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Ալիս Զաքարեան եւ զաւակը ՄկրտիչՏէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Անի ԶաքարեանՏէր եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Արշօ ՓիլաւճեանՏէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիզէթ Փիլաւճեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Ալին Փիլաւճեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի ՎարչութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐէՀայ Օգնութեան Միութեան Հանգուցեալ անդամ-անդամուհիներուն եւ բարերարներուն ու յատկապէս` Խաչատուր Մալումեանի, Լեւոն եւ Սօֆիա Յակոբեանի, Արաքսի Բրուտեանի, Սամուէլ եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՈւլիքեան Լենա-ի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Արաքսի ԽարմանՏէր եւ Տիկ. Րաֆֆի եւ Լիզա ԽարմանՏէր եւ Տիկ. Կայծակ եւ … Read more