ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՂազարեան Ռոզի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏուտագեան-Աղպաշեան Էլիզի մահուան եօթնօրէքին Տիար … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հ.Մ.Ը.Մ. Թորոնթօ Մասնաճիւղի ՎարչութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՀՄԸՄ-ի շարքերէն առյաւէտ բաժնուած ննջեցեալ քոյրերու եւ եղբայրներու հոգիներուն Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Քրիստին Ղազարեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

 Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիք եւ ՀոգաբարձութիւնըՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՆանորեան Վարուժանի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Զուարթ Պօղոսեան եւ զաւակունքՏիկ. Նորա ՍերոբեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊօղոսեան Լեւոնի մահուան 10-րդ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւներն ու մեծ ընտանիքը                                                                                                                                                                    Տիկ. Ազնիւ Գէորգեան եւ զաւակունքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՅովսէփ Վարդան Սարգիսեանի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Նորա ՔէշիշեանՏէր եւ Տիկ. Մկօ եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԿարապետեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Մկօ եւ Զարմինէ Պէքմէզեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊէքմէզեան-Ճանոյեան Արաքսի-ի մահուան եօթնօրէքին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԻբրահիմի Յուսիկի մահուան եօթնօրէքին Հ.Մ.Ը.Մ. … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Ազնիւ Թարխանեան եւ դուստրը ԼիզաՏէր եւ Տիկ. Սարգիս ԹարխանեանՏէր եւ Տիկ. Կարպիս Թարխանեան եւ զաւակունքՏիկ. Քնարիկ Փանոսեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Սարգիս ԳէորգեանՏէր եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Մելքոն եւ Զէտէնքա Մելքոնեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Նուարդ Մելքոնեան եւ ընտանիքՏիկ. Սիրվարդ Սարգիսեան եւ զաւակունքՏէր եւ Տիկ. Ազատ եւ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վիգէն եւ Գարէն ԱհարոնեաններՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԱհարոնեան Պերճուհի-ի մահուան 40-քին Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ ընտանիքՏէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ ընտանիքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՊաղտիկեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ ՀոգաբարձութիւնՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՇմաւոնեան Տիգրանի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիլիթ Անտոնեան եւ զաւակները Նաթալի, Յարութ եւ ԱննաՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ … Read more